top of page
COMPETITION
Các cuộc thi của chúng tôi có một e mới mỗi tháng, trong hai loại: loạt Form / Style và loạt Composer. Học sinh của bất kỳ nhạc cụ có thể áp dụng trong một hoặc cả hai loạt.

Hạng mục thi đấu

* The Showcase (student's choice) allows participants to perform repertoire from any composer they wish.

Phạm vi tuổi

Phạm vi tuổi

bottom of page